Közösen a bűnmegelőzésért

Vagyonvédelem

Vigyázat! Besurranó tolvajok!

A kellemes, tavaszias idő beköszöntével minden évben megfigyelhető, hogy megnő a besurranásos lopások száma. A hosszú téli napok után örömmel engedjük be a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti munkát a jó levegőn.

Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangulatunkat, érdemes az alábbi bűnmegelőzési tanácsokat megfogadni.

 • Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a kertkaput, a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észrevesszük a hívatlan látogatót! A kulcsot ne hagyjuk a zárban! Miközben a szobában tévézünk, a tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeinket. A zsákmány többnyire táska személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a bosszúságot.
 • Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy éppen ismerőseinkkel váltunk pár szót, akkor is mindig zárjuk be az ajtót!
 • A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk kitárva földszinti lakásunk, kertes házunk ablakait, ha nem tartózkodunk a szobában! Lépcsőházakban ugyanez igaz a függőfolyosóra nyíló ablakokra is. Elég egy pillanat és a tolvaj már bent is van a szobában és viszi amit értékesnek talál.
 • Aki kertes házban lakik és a kert hátsó végében dolgozik, zárja be az utcára nyíló ablakokat, bejárati ajtót, kertkaput. Ellenkező esetben a nyitva hagyott ablakokon, ajtókon keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba és észrevétlenül távozhat értékeinkkel együtt.

Bűncselekmény észlelése után soron kívül értesíteni kell a rendőrséget a 107, 112 segélykérő telefonszámon közölve a szükséges információkat! Amennyiben lehetséges a helyszínt érintetlenül kell hagyni. Ha a helyszínen bármilyen változás történt azt a rendőrhatóságnak jelezni kell.

Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt, de az alkalmat ne Önök teremtsék meg! Körültekintéssel, kis odafigyeléssel óvjuk magunkat az áldozattá válás bosszúságától!

Tanyákon élők sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése!

Sajnos a „tanyasi emberek” is áldozatává válhatnak bűncselekményeknek. A tanyák között feltűnhetnek a mai kor modern betyárjai, akik már nem lovon, hanem teherautón, terepjárón érkeznek, és amennyiben lehetőségük van rá, eltulajdonítják a tanyán található értékeket.

A rendőrség tapasztalatai azt mutatják, hogy a tanyákon is a vagyon elleni bűncselekmények (lopás, betöréses lopás) dominálnak, így ezek megelőzésével kapcsolatos ismeretekre fektetjük a fő hangsúlyt.

Ne feledjék, a bűncselekmények megelőzhetőek!

Lopás, betöréses lopás megelőzési lehetőségei:

E bűncselekmények elkövetését elsősorban az óvatosság hiánya, a lakókörnyezet közömbössége, valamint a szükséges vagyonvédelmi eszközök és módszerek hiánya teszi lehetővé. A bűnöző keres és talál, az ügyesebbje alkalmat teremt a bűncselekmény elkövetésére. Profi módon törekszenek a lehető legkisebb kockázatot vállalva, a minél nagyobb anyagi haszonra.

A személyi tulajdon védelme elsősorban a tulajdonosra tartozik. Öntől is függ az, hogy tanyája, az abban tartott értékek mennyire válnak betörők célpontjává.

Gondolja át mit tett, illetve mit tehet ezek védelmében.

A rendőrség az alábbiakat javasolja:

 • A régóta jól bevált vagyonvédelmi eszközök, a megfelelő állapotú kerítés és a nagytestű házőrző kutya jelenléte még ma is visszatartó erőt jelent a tanyába behatolni szándékozókkal szemben.
 • Fontos az épületek nyílászáróinak védelme. A tanya minden ajtajára, különösen azoknál a helyiségeknél, amelyekben valamilyen értéket (vegyszert, takarmányt, élelmiszert, gépet, szerszámot, stb.) tárolnak, biztonsági zárakat, hevederzárakat, lakatokat, az ablakokra redőnyöket, zsalugátereket szereltessen fel, amelyek feltartják a betörőt! Esetenként olyan hosszú időre, ami már elegendő ahhoz, hogy leleplezzék, tetten érjék őket.
 • Ha elmegy otthonról, vagy távolabb, zajos helyen dolgozik (pl.: terményt darál, valamilyen géppel dolgozik, állatokat etet, fej) a kerítéskaput, a tanya ajtaját, ablakait, a gazdasági épületek ajtajait zárja be!
 • Fordítson figyelmet környezetére! A kerti szerszámokat, gépeket, a könnyen elmozdítható eszközöket használat után rakja el és tartsa bezárva! A padláshoz tartozó létrát zárja el!
 • Pénzét ne a szekrényben, szalmazsákban tartsa, hanem vigye pénzintézetbe!
 • Ha csak rövidebb időre megy el otthonról, hagyja bekapcsolva a rádiót vagy a televíziót, esti órákban hagyjon égve egy-két beltéri lámpát, így a külső szemlélőben azt a látszatot kelti, hogy otthon tartózkodik.
 • A csengőt kapcsolja ki, hogy a tanya elhagyatottsága ne legyen könnyen érzékelhető!
 • Idegenekkel ne közölje mikor nincs otthon, de jó szomszédjaival, rokonaival mindig, tartózkodási helyét, telefonszámát hagyja meg nekik. Ha hosszabb időre utazik el otthonról (pl.: nyaralás) kérje meg őket a levélszekrény kiürítésére, az újságok, díjbeszedő cédulák bevételére, hogy ne látszódjon a távolléte.
 • Ismeretleneket – akik valakit keresnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, valami apróságot akarnak kérni, vagy alkalmi munkára ajánlkoznak – ne engedjen be a tanya épületébe. Ilyen esetben jegyezze fel a rendszámot, nevet, személyleírást.
 • Vegye fel a kapcsolatot közvetlen szomszédjaival! Állapodjanak meg abban, hogy kölcsönösen figyelemmel kísérik egymás lakókörnyezetét, értesítik egymást, ha gyanús körülményeket észlelnek, illetve felkeresik a másikat, ha már hosszabb ideje nem látták.
 • Kisebb értékek (tojás, baromfi, stb.) vásárlóitól a gyanús, nagyobb címletű (10.000-20.000,- Ft-os) készpénz átadásánál ügyeljenek, nehogy hamis pénzt kapjanak.

A rendőrség tanácsai baj esetén:

Ha hazaérkezéskor betörés nyomait észleli, ne menjen be a tanyába. Ennek két oka van. Egyrészt a betörő még bent lehet és nem kizárt, hogy menekülése érdekében fizikai erőszakot fog alkalmazni. Másrészt, ha bemegy, akkor a betörő által hátrahagyott nyomokat megsemmisíti, nehezítve az elkövető felderítését.

Bűncselekmény észlelése vagy annak gyanúja esetén a lehető legrövidebb időn belül értesítse a rendőrséget. Forduljon bizalommal a helyi körzeti megbízotthoz, vagy tegyen bejelentést a 107-es, illetve a 112-es segélykérő telefonszámon. Ha mód van rá, a szomszédokkal együtt tartsa szemmel tanyáját, hogy az esetlegesen ott tartózkodó betörő ne tudjon észrevétlenül távozni. Ha látja, jegyezze meg ruházatának leírását, gépkocsijának ismertető jegyeit – rendszám – menekülésének útvonalát. Ezek az információk megkönnyítik a rendőröknek az elkövető elfogását, ezáltal az értéktárgyak mihamarabbi visszajutását.

Vegyszerlopások megelőzése!

A rendőrség tapasztalatai az mutatják, hogy a tavaszi mezőgazdasági munkák beindulásával a vegyszerek tárolására szolgáló létesítmények, épületek bűncselekmények elkövetőinek célpontjává válhatnak. Az elkövetők cselekményükkel több millió forintos kárt okozhatnak, hiszen ezen szerek beszerzési ára kis mennyiség esetén is igen magas.

A vegyszerek (műtrágyák, növényvédő-, gombaölő szerek, stb.) eltulajdonítása kiemelten veszélyes abból a szempontból is, hogy egyrészük vásárlása engedélyhez kötött, a kijuttatás során sok esetben védőfelszerelést kell használni, illetve a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. Ezért ezeknek a jogsértéseknek a megelőzése kiemelt fontosságot élvez.

Ezen bűncselekmények megelőzésében, megszakításában, az elkövetők felderítésében és elfogásában kiemelt szerep juthat azon vagyonvédelmet szolgáló megoldásoknak, amelyek mindamellett, hogy fokozzák a biztonságot, csökkentik ezen objektumok veszélyeztetettségét is.

Kiemelt fontosságú az épületek behatolás elleni védelme. Az ajtókra, ablakokra célszerű rácsot felszereltetni. Az ajtók zárásáról legalább két biztonsági zárral, illetve törésbiztos lakattal kell gondoskodni.

Hosszabb idejű, vagy folyamatos tárolás esetén célszerű a riasztók alkalmazása, mivel az ajtón elhelyezett „riasztóval védett terület” felirat sok esetben visszatarthatja a betörőt a cselekmény elkövetésétől. Riasztók közül célszerű az un. „néma” riasztók alkalmazása, melyek jellemzője, hogy a helyszínen nem jeleznek, de a riasztás pillanatában valamely vagyonvédelmi cég figyelőközpontjába küldenek jelzést, jelezve ezáltal a betörés tényét. Ezen kívül az időben helyszínre érkező segítség elősegítheti a bűncselekmény megszakítását, az elkövetők akár a helyszínen történő elfogását is. A riasztók azonban csak akkor tudnak védelmet nyújtani, ha használják őket, be vannak kapcsolva és működőképesek, ezért működésüket célszerű rendszeresen ellenőrizni.

A vegyszerek tárolását lehetőleg nem külterületen, lakott területektől távol eső, őrizetlen telephelyen, épületben kell megoldani. Amennyiben a tárolás más módon nem megoldható, vagy tárolása csak időszakosan történik az épületben, célszerű az épület élőerős őrzéséről – éjjeliőr, vagyonvédelmi cég bevonásával – gondoskodni.

Bűncselekmény észlelése után soron kívül értesíteni kell a rendőrséget, közölve a szükséges információkat. Amennyiben lehetséges a helyszínt érintetlenül kell hagyni. Ha a helyszínen bármilyen változás történt, azt a rendőrhatóságnak jelezni kell.

Vigyázzunk értékeinkre nyáron is!

Közeledik a nyári szabadságok időszaka. Azt azonban senki se felejtse el, hogy a tolvaj soha nem megy szabadságra! Igaz a mondás: "Alkalom szüli a tolvajt. ", de az alkalmat ne önök teremtsék meg. Nyaraláskor sokan hajlamosak könnyelműen kezelni értékeiket.

Az alábbiakban olyan tanácsokat olvashatnak, amelyek figyelembevételével elkerülhetik, hogy sértetté váljanak, rossz emlékeik maradjanak erről a nyárról.

Ha üdülni megy a család, kérjék meg megbízható rokonukat, szomszédjukat, hogy a levélszekrényüket rendszeresen ürítse ki, ugyanis a megtelt levélszekrény árulkodó jel a tolvaj számára. Arra is megkérhetik, hogy ne csak a virágokat locsolja meg, hanem az utcai függönyöket alkalmanként húzza el. Azt a látszatot kell kelteni, hogy nem őrizetlen a lakás. Kertes háznál arra is meg lehet kérni a szomszédot, hogy időnként az éppen üres ház előtt parkoljon. A csengőt kapcsolják ki. A telefonkészülék üzenetrögzítőjére véletlenül se mondják rá, és a közösségi oldalakon ne írják ki, hogy nyaralni mentek.

Hosszabb út előtt - amennyiben már foglakoztak ezzel a gondolattal – javasoljuk, hogy a gépkocsiba szereltessenek be különböző elektronikus védelmi berendezésekkel, mint pl. elektromos indításgátló (immobiliser), riasztóberendezés (riasztóberendezéseknél az ún., ugrókódos berendezéseket javasoljuk). A védelem hatásfokát még mechanikus eszközökkel tudjuk növelni. Ajánljuk a különféle kormány-, pedál- és sebváltó zárakat.

Ha út közben megállnak pihenni, soha ne hagyják az autót lezáratlanul. Értékeiket, ha az autóban hagyják, olyan helyre tegyék, ahol kívülről nem látható. Inkább tegyék a gépkocsi csomagtartójába, bár az sem értékmegőrző, de nem lehet látni, nem jelent csábítást a tolvajnak. Éjszakai pihenő esetén soha ne az út szélén álljanak meg aludni, mindig keressenek kivilágított parkolót, vagy benzinkutat. Az autó szélvédőjét betörni és az értékeket kikapni pillanatok műve. Mire felébrednek, a tolvajnak és értékeiknek már hűlt helye. Sajnos elterjedt elkövetési mód, hogy parkolóknál, benzinkutaknál kiszúrják az autó kerekét. Követik az autót, majd megállás után segítséget ajánlanak, és eközben lopják meg az autóst. Kérjük, hogy ilyen esetekben is körültekintően járjanak el, akár külföldön, akár Magyarországon.

Amikor az üdülőhelyre megérkeznek, lehetőség szerint kivilágított, szem előtt lévő parkolóhelyen hagyják a kocsijukat. Az autóból minden értéket, a gépkocsi okmányait és egyéb személyes iratokat is vegyék ki, helyezzék biztonságba. Amennyiben lehetőség nyílik rá, vegyék igénybe a szálláshely értékmegőrzőjét. Ékszereiket, értékes műszaki tárgyaikat kirándulás, strandolás idejére ott helyezzék el. Ha fürdőzni, strandolni mennek, csak a szükséges mennyiségű pénzt tartsák maguknál. Ékszereiket, fényképezőgépüket inkább hagyják otthon, vagy valaki mindig maradjon a parton, az értékek mellett. A gépkocsi indítókulcsára vigyázzanak, ne hagyják például egy törölköző alatt.

Városnéző séta közben se feledkezzenek meg arról, hogy a zsebtolvajok előszeretettel portyáznak az üdülőhelyeken, a nagy tömegben. Pénztárcájukat, okmányaikat lehetőség szerint övtáskában elől, vagy jól záródó táskában javasoljuk tartani. Többször ellenőrizzék, hogy a táskát nem nyitotta-e ki valaki. A tolvajok szinte mindig csoportosan tevékenykednek, és a bűncselekmény elkövetése előtt az ön figyelmének elterelésére törekednek. Kedvelt trükkök, hogy az áldozatot tudatosan oldalba lökik, vagy szándékosan bepiszkítják a ruháját és a tisztogatás közben „segíteni” akarnak, cigarettát vagy tüzet kérnek.

Ha tetten éri a zsebtolvajt, hangosan kérje a járókelők segítségét! Bűncselekmény vagy szabálysértés esetén a lehető legrövidebb időn belül értesítsék a rendőrséget a 112-es ingyenes segélyhívón.

 HÁZHOZ MEGYÜNK, SEGÍTHETÜNK?


Szarvason egy napon két helyszínen várják az érdeklődőket a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei.

KIS FIGYELMETLENSÉG, NAGY BOSSZÚSÁG


Az adventi időszakban megnövekszik a forgalom a bevásárlóközpontok, üzletek környékén. A Békés megyei rendőrség kéri, hogy vásárlás közben is vigyázzanak a pénztárcájukra, mobiltelefonjukra, személyes dolgaikra!

FELKÉSZÜLTEN, SZABÁLYOSAN, ÓVATOSAN


Békés megyében is azt kéri a rendőrség a közlekedőktől, hogy készüljenek fel a téli közlekedésre! Vizsgáltassák át, javíttassák meg járműveiket és tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosak!

IDŐSKORBAN IS BIZTONSÁGBAN


Az idősek biztonságáért elnevezésű program keretében helyi nyugdíjas klubokba látogat el a Békéscsabai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési és baleset-megelőzési főelőadója.
Home / Bűnmegelőzés / Vagyonvédelem